Ndërmarrësia, biznesi, menaxhimi dhe qasja në financa
Dec20

Ndërmarrësia, biznesi, menaxhimi dhe qasja në financa

Në Gjakovë u mbajt punëtoria “Ndërmarrësia, biznesi, menaxhimi dhe qasja në financa”. Kjo punëtori ka mbledhur bashkë të rinjtë nga komuna e Gjakovës dhe komunat përreth me qëllim që të mbështesë të rinjtë në zhvillimin e shkathtësive individuale për qasje në tregun e punës. Poashtu punëtoria ka synuar ndikimin në rritjen e punësimit dhe vetëpunësimit përmes ngritjes së kapaciteteve të të rinjëve në fushën e ndërmarrësisë, biznesit...

Read More