Takimi Vjetor 2013

Takimi Vjetor 2013 – Kosova pa tym duhani

Prishtinë, 21 janar

NĂ« takimin vjetor “Efikasiteti dhe sfidat nĂ« zbatimin e Ligjit pĂ«r kontrollin e duhanit 2013”, qĂ« u organizua nga Qendra Kosovare pĂ«r Avokim dhe Zhvillim (KADC) nĂ« bashkĂ«punim me ZyrĂ«n e OrganizatĂ«s BotĂ«rore tĂ« ShĂ«ndetĂ«sisĂ« (OBSH) nĂ« KosovĂ« dhe MinistrinĂ« e ShĂ«ndetĂ«sisĂ«, efektet e kĂ«tij ligji u vlerĂ«suan si e arritura mĂ« e madhe pĂ«r shĂ«ndetin publik nĂ« KosovĂ« pĂ«r vitin qĂ« e lamĂ«. NĂ« kĂ«tĂ« takim ku pĂ«rveç organizatorĂ«ve morĂ«n pjesĂ« edhe pĂ«rfaqĂ«sues tĂ« GjyqĂ«sorit, PolicisĂ« sĂ« KosovĂ«s, si dhe pĂ«rfaqĂ«sues tĂ« inspektorateve pĂ«rgjegjĂ«sisĂ« pĂ«r zbatimin e ligjit si tĂ« nivelit qendror ashtu edhe tĂ« atij lokal, u tha se Ligji pĂ«r Kontrollin e Duhanit, i hyrĂ« nĂ« fuqi mĂ« 22 maj tĂ« vitit 2013, ka sjellĂ« njĂ« ndryshim tĂ« madh nĂ« shoqĂ«rinĂ« kosovare si nĂ« aspektin e shĂ«ndetit publik, ashtu edhe nĂ« atĂ« kulturor.

AdvocatesforTobaccoFreeKosovaMinistri i Shëndetësisë Ferid Agani, njëherësh kryesues i Këshillit Ndërministror për Kontrollin e Duhanit, tha se ky takim vjetor reflekton gatishmërinë e institucioneve qeveritare, inspektorateve, shoqërisë civile dhe qytetarëve të vendit, që më përkrahjen edhe të mediave, ligji të zbatohet.

“Ligji pĂ«r Kontrollin e Duhanit ka qenĂ« njĂ« prej ligjeve mĂ« rĂ«ndĂ«sishme qĂ« ka sjellĂ« Kuvendi i KosovĂ«s pas luftĂ«s dhe pĂ«rmes kĂ«tij ligji, Kuvendi ka dĂ«rguar njĂ« mesazh kombĂ«tar dhe ndĂ«rkombĂ«tar se Ă«shtĂ« i pĂ«rkushtuar pĂ«r mbrojtjen e shĂ«ndetit tĂ« popullatĂ«s, duke i dhĂ«nĂ« detyrĂ« QeverisĂ« sĂ« vendit qĂ« ta zbatojĂ« kĂ«tĂ« ligj”, tha Ministri Agani.

Me gjithĂ« sfidat qĂ« i ka zbatimi i kĂ«tij ligji, Ministri Agani tha se pĂ«r zbatimin e tij do tĂ« vazhdojnĂ« pĂ«rpjekjet koherente, me qĂ« i njĂ«jti ruan shĂ«ndetin publik dhe shpreh njĂ« hap civilizues tĂ« shoqĂ«risĂ« kosovare e cila shpreh pĂ«rkushtimin pĂ«r mbrojtjen e shĂ«ndetit tĂ« njĂ«ri-tjetrit. “Ligji ka pasur rezultate tĂ« dukshme pozitive, pĂ«rkundĂ«r sfidave tĂ« veçanta”, tha Ministri Agani.

Dr. Skënder Syla, shef i OBSH-së në Kosovë, tha se gjatë vitit 2013, Ligji për Kontrollin e Duhanit ka paraqitur të arriturën më të madhe në fushën e shëndetit publik në Kosovë, duke pasur parasysh pasojat e rënda për shoqërinë që i shkakton duhan-pirja aktive dhe ajo pasive.

Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, z. Enver Peci, tha se efektet që i ka prodhuar ky ligj në Kosovë kanë qenë një befasi e këndshme për shoqërinë kosovare, ndërsa ka shprehur përkushtimin e gjykatave që lëndët e dërguara tek ato, të procedohen dhe të merren vendimet përfundimtare. Ai tha se Gjykata është e gatshme të ndihmojë edhe me ndonjë formë të trajnimit inspektorët në parashtrimin sa më argumentues të kallëzimeve ndaj shkelësve të ligjit me qëllim që lëndët të përfundohen me sukses.

Drejtoresha e Inspektoratit Sanitar (AUV), znj. Ilirjana Zymberaj, ka folur për inspektimet e kryera gjatë kësaj kohe nga inspektorët sanitarë, duke theksuar se gjatë vitit 2013, pas hyrjes në fuqi të Ligjit, janë kryer 1.700 inspektime, ndërsa 55 raste janë dërguar në gjykata për shqiptimin e gjobave të dhëna nga inspektorët.

Ajo ke folur edhe për intensifikimin e inspektimeve në fillim të këtij viti, duke theksuar se Ligji do të zbatohet dhe se Inspektorati do të jetë më i ashpër gjatë këtij viti ndaj shkelësve të ligjit.

Kapiteni Vllaznim Surdulli nga Policia e Kosovës, tha se ky institucion do ta mbështes zbatimin e ligjit, duke u asistuar inspektorëve sa herë që ata kanë nevojë në kryerjen e inspektimeve dhe se Policia e Kosovës do të jetë pjesë e zbatimit të këtij ligji.

Drejtori ekzekutiv i KADC, Shkumbin Spahija ka theksuar faktin se në hartimin e këtij ligji, shoqëria civile dhe institucionet e tjera, kanë vepruar me sinergji për ta arritur ndryshimin dhe në kuadër të aktiviteteve të ardhshme, ka propozuat krijimin e një Programi Kombëtar për Kontrollin e Duhanit, programe për të ndihmuar qytetarët në lënien e duhanit dhe eliminim e varësisë prej tij.

NĂ« kĂ«tĂ« takim, me pjesĂ«marrje tĂ« gjerĂ« tĂ« institucioneve qeveritare dhe joqeveritare, Faik Hoti nga MSH ka prezantuar ecurinĂ« qĂ« i ka parapri miratimit tĂ« ligjit , efektet, sfidat dhe hapat e tjerĂ« qĂ« janĂ« duke u ndĂ«rmarrĂ« nga institucionet, kurse Arben Lila (KADC), pĂ«rveç prezantimit tĂ« asaj çfarĂ« ka bĂ«rĂ« shoqĂ«ria civile nĂ« kĂ«tĂ« fushĂ«, ka prezantuar edhe njĂ« draft- plan specifik pĂ«r organet monitoruese dhe zbatuese tĂ« ligjit, i hartuar midis partnerĂ«ve, i cili do t’i dĂ«rgohet KĂ«shillit NdĂ«rministror pĂ«r miratim sĂ« shpejti.

Aktivitet e ndërmarra për ligjin i ka mbështetur edhe kryetari i Organizatës Konsumatori, z. Selatin Kaçaniku sikurse edhe përfaqësues të ekipeve rajonale multi-sektoriale, të krijuara për të ndihmuar në zbatimin e këtij ligji.

Në takim janë prezantuar edhe rezultatet e Inspektoratit Shëndetësor dhe organeve të tjera zbatuese.

Ishte konkluzion i përbashkët i takimit vjetor se zbatimi i ligjit do të ndeshet edhe më tej me sfida serioze, por koordinimi mirë do të ndihmojë që ligji të zbatohet sa më mirë dhe se efektet pozitive të tij do të përkthehen drejtpërdrejt me të mira në shëndetin e popullatës kosovare.

Author:

Share This Post On