Fuqizimi i komunitetit të komunës së Pejës
May16

Fuqizimi i komunitetit të komunës së Pejës

#SportiNëShkolla Në takimin me Kryetarin e Komunës së Pejës për përfshirjen e të gjithë fëmijëve në sport në të gjitha shkollat biseduam për masovizimin dhe organizimin e garave sportive brenda dhe mes shkollave. Kryetari i Pejës përkrahës i parezervë i angazhimit të nxënësve në disciplina të ndryshme sportive dhe për të gjithë pa dallim, që e ardhmja e tyre të jetë e shkëlqyer. Fuqizimi i komunitetit përmes angazhimit të rinisë sonë,...

Read More

Vend i lirë pune

KADC ka nisur zbatimin e projektit “Energjizimi i komunitetit nëpërmjet inovacionit, kreativitetit dhe përfshirjes së të rinjve”. Projekti ka për qëllim krijimin e kulturës së dialogut dhe komunikimit ndërmjet të rinjve dhe qeverisë lokale nëpërmjet të rritjes së pjesëmarrjes dhe forcimit të kulturës sportive në mesin e të rinjve. Shpallje për vend pune Koordinator/Asistent i Projektit Paga: 600$ bruto Kohëzgjatja: 11 muaj  ...

Read More
Përmirësimi i Cilësisë së Ajrit në Kosovë
Mar16

Përmirësimi i Cilësisë së Ajrit në Kosovë

Durrës, 10-11 mars 2018 Me 10 dhe 11 mars 2018, KADC organizoi seminarin “Përmirësimi i Cilësisë së Ajrit në Kosovë” e cila për qëllim kryesor kishte identifikimin e problemeve dhe gjetjen e zgjidhjes për përmirësimin e cilësisë së ajrit në Kosovë për ruajtjen dhe mbroj read more

Read More
Trajtimi i pacientëve të varur nga duhani
Feb28

Trajtimi i pacientëve të varur nga duhani

Qendra Kosovare për Avokim dhe Zhvillim (KADC) në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike mbajti trajnimin profesional: “Trajtimi i pacientëve të varur nga duhani dhe ofrimi i mbështetjes shëndetësore për lënien e duhanit”. Në këtë punëtori morën pjesë rreth 30 mjekë dhe profesionistë tjerë shëndetësor të qendrave të mjekësisë familjare nga tetë qendrat rajonale në Kosovë,...

Read More
Monitorimi i Duhanit nëpër Gjykatat e Kosovës 2015-2017
Dec29

Monitorimi i Duhanit nëpër Gjykatat e Kosovës 2015-2017

Lëndët për Duhanin në Divizionin e Kundërvajtjes në Gjykatat e Kosovës Pas fillimit të zbatimit të Ligjit për Kontrollin e Duhanit, në maj të vitit 2013 dhe ndalimin 100% të pirjes së duhanit në hapësira të mbyllura, Kosova ka bërë edhe një hap më tutje në mbrojtje të shëndetit të qytetarëve. KADC ka bërë monitorimin e lëndëve të duhanit në gjykata gjatë periudhës dy vjeçare shtator 2015 – 2017 me qëllim të përcjelljes së...

Read More
KADC pjesë e seminarit për “Standardizimin e pakove të duhanit”
Dec21

KADC pjesë e seminarit për “Standardizimin e pakove të duhanit”

KADC përfaqëson Kosovën në seminarin për “Standardizimin e pakove të duhanit” KADC përfaqësoi Kosovën në seminarin për “Standardizimin e pakove të duhanit”, të mbajtur në Londër dhe të organizuar nga Campaign for Tobacco-Free Kids. Përfaqësuesit read...

Read More