Tryeza për Edukim dhe Promovim Shëndetësor
Mar06

Tryeza për Edukim dhe Promovim Shëndetësor

KADC gjatĂ« kĂ«saj jave ka organizuar tryezĂ«n/punĂ«torinĂ« “Edukimi dhe Promovimi ShĂ«ndetĂ«sor” me qĂ«llim tĂ« mbledhjes sĂ« akterĂ«ve kryesorĂ«, pĂ«r tĂ« diskutuar pĂ«r StrategjinĂ« Sektoriale tĂ« ShendetĂ«sisĂ« 2017 – 2021, si dhe pĂ«r ruajtien e pĂ«rparimin e shĂ«ndeti read more

Read More
Politikat Lokale ShĂ«ndetĂ«sore – Zbatimi i konceptit tĂ« MjekĂ«sisĂ« Familjare vendimtare pĂ«r cilĂ«sinĂ« e shĂ«rbimeve shĂ«ndetĂ«sore
Sep30

Politikat Lokale ShĂ«ndetĂ«sore – Zbatimi i konceptit tĂ« MjekĂ«sisĂ« Familjare vendimtare pĂ«r cilĂ«sinĂ« e shĂ«rbimeve shĂ«ndetĂ«sore

NĂ« tryezĂ«n e sotme KADC prezantoi hulumtimin “Analiza e Politikave Lokale ShĂ«ndetĂ«sore nĂ« KosovĂ«”, nĂ« bashkĂ«punim me zyrĂ«n e OBSH-sĂ«. “NĂ« hulumtim janĂ« adresuar mangĂ«sitĂ« e kornizĂ«s ligjore, zbatimi praktik i politikave nĂ« kujdesin primar shĂ«ndetĂ«sor, cilĂ«sia e kĂ«tyre shĂ«rbimeve si dhe janĂ« dhĂ«nĂ« rekomandime pĂ«r eliminimin e problemeve aktuale nĂ« pĂ«rmirĂ«simin e qasjes ndaj sektorit shĂ«ndetĂ«sor. Ndersa pas finalizimit...

Read More
KADC përfaqëson Kosovën në Sarajevë për ndërhyrjet e Industrisë së Duhanit
Jul07

KADC përfaqëson Kosovën në Sarajevë për ndërhyrjet e Industrisë së Duhanit

Me 27 dhe 28 qershor KADC mori pjesĂ« nĂ« punĂ«torinĂ« “Tobacco Industry Accountability Workshop” nĂ« SarajevĂ«, e cila u organizua nga Campaign for Tobacco-Free Kids dhe e mbĂ«shtetur nga njĂ« organizate lokale PROI. QĂ«llimi i punĂ«torise ishte njohja e taktikave tĂ« industrisĂ« sĂ« duhanit dhe mĂ«nyrave e strategjive se si tĂ« fuqizohen politikat pĂ«r kontrollin e duhanit. PĂ«rveç KosovĂ«s e cila ishte pĂ«rfaqĂ«suar prej KADC-sĂ« nga...

Read More
Punëtoria për Monitorimin e Zbatimit të Ligjit për Kontrollin e Duhanit
Nov18

Punëtoria për Monitorimin e Zbatimit të Ligjit për Kontrollin e Duhanit

18 nëntor 2015 Punëtoria për Monitorimin e Zbatimit të Ligjit për Kontrollin e Duhanit KADC sot ka mbledhur 16 monitorues nga 7 komunat më të mëdha të Kosovës, për tu trajnuar për mënyrën se si do bëhet monitorimin i zbatueshmërisë së Ligjit për Kontrollin e Duhanit. Monitorimi i zbatimit të Ligjit për Kontroll të duhanit ka për qëllim identifikimin e subjekteve afarsite që respektojnë dhe shkelin ligjin, në mënyrë që të dhënat e dala...

Read More
Mobilizimi i institucioneve për Fuqizimin e Mjediseve pa Tym Duhani
Sep21

Mobilizimi i institucioneve për Fuqizimin e Mjediseve pa Tym Duhani

Mobilizimi i institucioneve për Fuqizimin e Mjediseve pa Tym Duhani Prishtinë, 21 shtator 2015 Në punëtorinë  për fuqizimin e mjediseve pa tym duhani, të organizuar nga Qendra Kosovare për Avokim (KADC) në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë,  Zyrën e OBSH-së në Kosovë dhe Agjencinë për Ushqim dhe Veterinari, ku morën pjesë inspektor/e lokal dhe qëndrorë, gjyqtarë/re nga gjykata e kundërvajtjes dhe zyrtarë nga policia e Kosovës....

Read More
Grupi i LKD-së takohet për ndryshimin e udhëzimit administrativë
Apr29

Grupi i LKD-së takohet për ndryshimin e udhëzimit administrativë

Grupi i LKD-së takohet për ndryshim të udhëzimit administrative Më 29.04.2015 u mblodh grupi i LKD-së në mënyrë që të plotesohet, ndryshohet udhëzimi administrativ në lidhje me rregullimin e formatit të shenjave për ndalim e pirjes dhe në bazë të Ligjit për kontrollin e duhanit. Aty morën pjesë Zt, Arben Lila, menaxher i KADC-së, Zt. Faik Hoti, koordinator kombëtar i këshillit ndërministrorë për duhan, Zt. Skender Syla, shef i zyrës...

Read More