„Niveli i ekspozimit ndaj tymit të duhanit në Kosovë“
May31

„Niveli i ekspozimit ndaj tymit të duhanit në Kosovë“

31 maj 2020, Dita Botërore pa Duhan KADC publikon hulumtimin „Niveli i ekspozimit ndaj tymit të duhanit dhe qëndrimet e qytetarëve lidhur me politikat e kontrollit të duhanit në Kosovë“ Duke njohur rëndësinë e të dhënave të përdorimit të duhanit për të udhëzuar qeverinë e një vendi për masat dhe veprimet që duhet të ndërmarrë për mbrojtjen e shëndetit të popullatës nga duhani, Qendra Kosovare për Avokim dhe Zhvillim (KADC) ka...

Read More