Fuqizimi i Ligjit për kundërvajtje

Shëndeti i fëmijëve tanë në vend të parë!

Secili prej nesh ka përgjegjësinë ta bëj shoqërinë e vendit tonë më të shëndetshme, më të mirë. Jo vetëm organet zbatuese, të gjithë.

Me Ligjin e ri për kundërvajtje, jo të gjitha shkeljet do të dërgohen në gjykatë, por tash do të përmbyllen me përmbarues! 55 inspektor sanitarë, shëndetësorë dhe farmacistë bashkë me gazetarë dhe Policinë e Kosovës morrën pjesë në seminarin dy ditor për fuqizimin e Ligjit për kundërvajtje.

Author:

Share This Post On