Cilësia e Ajrit në Kosovë – Euro Standardet
Apr30

Cilësia e Ajrit në Kosovë – Euro Standardet

Cilësia e Ajrit në Kosovë-Euro Standardet (Shkarko Raportin) Një nga problemet më të rënda shëndetësore publike sot është ekspozimi ndaj ndotjes së ajrit. Rreth 1 në 10 nga vdekjet e përgjithshme në mbarë botën i atribuohen ndotjes së ajrit. Ndotja e ajrit është një çështje e rëndësishme mjedisore dhe sociale dhe një problem kompleks që paraqet sfida të shumta në drejtim të menaxhimit dhe zbutjes së ndotësve të dëmshëm. Rritja e...

Read More
Udhëzuesi im i Ushqimit
May20

Udhëzuesi im i Ushqimit

Udhëzuesi im i Ushqimit, përmban zgjedhje të ushqimit nga të gjitha grupet ushqyese duke filluar nga pemët dhe perimet, drithërat, qumshti me alternativat e tij si dhe mishi me alternativat e tij. Shkarko: Udhëzuesi im i Ushqimit...

Read More
Draft Raporti – Lëndët e duhanit në Gjykatat e Kosovës
Aug22

Draft Raporti – Lëndët e duhanit në Gjykatat e Kosovës

Draft Raport: Lëndët për Duhanin në Divizionin e Kundërvajtjes në Gjykatat e Kosovës KADC përmes këtij raporti identifikoi pikat kyqe të cilat ndikojnë në uljen e efikasitetit të zabitmit të Ligjit për Kontrollin e Duhanit në Kosovë, me theks të vecantë tek raporti i dy atoriteteve kryesore zbatuese të këtij ligji, inspektoratit dhe gjykatave të Repbulikës së Kosovës. Shkarko: Draft Raportin – Lëndët për Duhanin në Divizionin e...

Read More
Faza e dytë e monitorimit të zbatimit të Ligjit për Kontrollin e Duhanit
Apr22

Faza e dytë e monitorimit të zbatimit të Ligjit për Kontrollin e Duhanit

Faza e dytë e monitorimit të zbatimit të Ligjit për Kontrollin e Duhanit në Kosovë Faza e dytë e monitorimit të respektimit të Ligjit për Kontrollin e Duhanit në Kosovë, duke përfshirë këtu 7 qytetet më të mëdha (Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Prizren, Ferizaj, Gjilan, Gjakovë), kishte për qëllim përcjelljen e reagimit të institucioneve dhe sjelljes së shkelësive të ligjit të identifikuar gjatë monitorimit të parë të KADC-së. Download:...

Read More
Raporti mbi zbatimin e “Ligjit për Kontrollin e Duhanit periudha tetor 2014” në Kosovë
Nov12

Raporti mbi zbatimin e “Ligjit për Kontrollin e Duhanit periudha tetor 2014” në Kosovë

Raporti mbi zbatimin e “Ligjit për Kontrollin e Duhanit” në Kosovë Në këtë raport mund të gjeni të dhëna në lidhje me monitorimin e respektimit të Ligjit për Kontrollin e Duhanit në Kosovë, duke përfshirë këtu edhe 7 qytetet më të mëdha (Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Prizren, Ferizaj, Gjilan, Gjakovë). Shkarko: Raportin e parë Monitorimi i Respektimit të Ligjit për Kontrollin e Duhanit në...

Read More
Zbatimi i Ligjit për Kontrollin e Duhanit në Gjykata
Dec05

Zbatimi i Ligjit për Kontrollin e Duhanit në Gjykata

Shkarko: Raportin Monitorues Zbatimi i Ligjit për Kontrollin e Duhanit në...

Read More