• Publications
  • Reports
  • Roundtables
  • Video

Udhëzuesi Im i Ushqimit

Udhëzuesi Im i Ushqimit, përmban zgjedhje të ushqimit nga të gjitha...

Mjetet për matjen e qëndrueshmërisë të kontrollit të duhanit

Mjetet për matjen e qëndrueshmërisë të kontrollit të duhanit Një...

Raporti i OBSH-së lidh ngritjen e taksave për duhan me fitime shëndetësore dhe ekonomike

Organizata Botërore e Shëndetësisë publikoi një studim në fillim të...

Cigaret me shije rrisin atraktivitetin pёr duhanpirёsit

Cigaret me shije rrisin atraktivitetin pёr duhanpirёsit Gjatë disa viteve...

Raporti i OBSH-së lidh ngritjen e taksave për duhan me fitime shëndetësore dhe ekonomike

Organizata Botërore e Shëndetësisë publikoi një studim në fillim të...

Cigaret me shije rrisin atraktivitetin pёr duhanpirёsit

Cigaret me shije rrisin atraktivitetin pёr duhanpirёsit Gjatë disa viteve...

Raporti i OBSH-së për reduktimin vdekjeve të parakohshme nga sëmundjet jo-ngjitëse

Raporti i OBSH-së thotë se reduktimi i përdorimit të duhanit për 30...

Raporti për pasojat e përdoruesve të Duhanit Pa Tym

Raporti Global për Duhanin Pa Tym dhe Pasojat e Përdorimit të Tij 18...

KADC përfaqëson Kosovën në Sarajevë për ndërhyrjet e Industrisë së Duhanit

Me 27 dhe 28 qershor KADC mori pjesë në punëtorinë “Tobacco...

Punëtoria për Monitorimin e Zbatimit të Ligjit për Kontrollin e Duhanit

18 nëntor 2015 Punëtoria për Monitorimin e Zbatimit të Ligjit për...

Mobilizimi i institucioneve për Fuqizimin e Mjediseve pa Tym Duhani

Mobilizimi i institucioneve për Fuqizimin e Mjediseve pa Tym...

Ligji i ri për kundërvajte do rris efikasitetin e zbatimit të Ligjit për Duhan

18 janar 2017 Ligji i ri për Kundërvajtie, përshpejton procedurat e...

Shkelja e ligjit për duhan, interes i Industrisë së Duhanit

12 dhjetor 2016 Shkelja e Ligjit për Kontrollin e Duhanit interes i...

Mangësitë e kujdesit primar shëndetësor

30 shtator 2016 Mangësitë e zbatimit të Politikave Lokale Shëndetësore...

Paralajmërimi i hulumtimit “Analiza e Politikave Lokale Shëndetësore në Kosovë”

30 shtator 2016 Paralajmërimi i prezantimit të  hulumtimit “Analiza...

Ligji për kontrollin e Duhanit

Kalendari javor i aktivitetit fizik