Strategjitë dhe Taktikat e Ndikimit të Industrisë së Duhanit në Politikat e Shëndetit Publik në Kosovë
Feb02

Strategjitë dhe Taktikat e Ndikimit të Industrisë së Duhanit në Politikat e Shëndetit Publik në Kosovë

PrishtinĂ«, 30 janar 2024 Raporti hulumtues ‘StrategjitĂ« dhe Taktikat e Ndikimit tĂ« IndustrisĂ« sĂ« Duhanit nĂ« Politikat e ShĂ«ndetit Publik nĂ« KosovĂ«â€ synon tĂ« paraqesĂ« strategjitĂ« e industrisĂ« sĂ« duhanit pĂ«r tĂ« influencuar politikat e shĂ«ndetit publik nĂ« KosovĂ«, dhe tĂ« identifikojĂ« aktorĂ«t kyç dhe metodat qĂ« pĂ«rdoren nga kjo industri pĂ«r tĂ« avancuar interesat e saj. NĂ«pĂ«rmjet njĂ« analize tĂ« hollĂ«sishme, raporti shpĂ«rfaq mĂ«nyrat nĂ« tĂ«...

Read More