Fotografitë në paketimet e duhanit

Vënia në zbatim e udhëzimit administrativ që rregullon vendosjen e fotografive në produktet/paketimet e duhanit është e domosdoshme.

Grupi punues nga ministria e shëndetësisë dhe koordinatori shtetëror për kontrollin e duhanit dr. Faik Hoti.

#KosovaPaDuhan#tobaccofreekids

Author:

Share This Post On