Gjykatat janë efikase në edukimin përmes sanksionimit të shkelësive të Ligjit për Duhan

24 tetor 2015

Gjykatat janë efikase në edukimin sanksionues të shkelësive të Ligjit për Duhan

Shuma e gjobave të shqiptuara për shkelësit e Ligjit për Duhan është 38 mijë e 250 euro!

Author:

Share This Post On