Grupi i LKD-së takohet për ndryshimin e udhëzimit administrativë

Grupi i LKD-së takohet për ndryshim të udhëzimit administrative

Më 29.04.2015 u mblodh grupi i LKD-së në mënyrë që të plotesohet, ndryshohet udhëzimi administrativ në lidhje me rregullimin e formatit të shenjave për ndalim e pirjes dhe në bazë të Ligjit për kontrollin e duhanit.

Aty morën pjesë Zt, Arben Lila, menaxher i KADC-së, Zt. Faik Hoti, koordinator kombëtar i këshillit ndërministrorë për duhan, Zt. Skender Syla, shef i zyrës së OBSHIMG_6317-së dhe Zt, Shkumbin Spahija, drejtor ekzekutiv i KADC-së.

Author:

Share This Post On