• Lajmet
  • News
  • Publikime
  • Publikimet e KADC

Strategjitë dhe Taktikat e Ndikimit të Industrisë së Duhanit në Politikat e Shëndetit Publik në Kosovë

PrishtinĂ«, 30 janar 2024 Raporti hulumtues ‘StrategjitĂ« dhe Taktikat...

Komuna e Prishtinës miraton Planin për Cilësinë e Ajrit

Me 30 nëntor 2023, Asambleistët e Kuvendit të Komunës së Prishtinës...

Matjet e NO2 dhe Direktiva e Re e BE-së

Në organizim të organizatë Deutsche Umwelthilfe (DUH), sot u mbajt...

Miratohet Udhëzimi Administrativ për Vërejtjet e Kombinuara Shëndetësore

Edhe një hap i rëndësishëm drejt përmirësimit dhe mbrojtjes së...

NO2 – NjĂ« kĂ«rcĂ«nim serioz pĂ«r shĂ«ndetin e njeriut

Qendra Kosovare për Avokim dhe Zhvillim (KADC) ka publikuar rezultatet e...

Strategjitë dhe Taktikat e Ndikimit të Industrisë së Duhanit në Politikat e Shëndetit Publik në Kosovë

PrishtinĂ«, 30 janar 2024 Raporti hulumtues ‘StrategjitĂ« dhe Taktikat...

Komuna e Prishtinës miraton Planin për Cilësinë e Ajrit

Me 30 nëntor 2023, Asambleistët e Kuvendit të Komunës së Prishtinës...

Matjet e NO2 dhe Direktiva e Re e BE-së

Në organizim të organizatë Deutsche Umwelthilfe (DUH), sot u mbajt...

Miratohet Udhëzimi Administrativ për Vërejtjet e Kombinuara Shëndetësore

Edhe një hap i rëndësishëm drejt përmirësimit dhe mbrojtjes së...

NO2 – NjĂ« kĂ«rcĂ«nim serioz pĂ«r shĂ«ndetin e njeriut

Qendra Kosovare për Avokim dhe Zhvillim (KADC) ka publikuar rezultatet e...

Miratohet Udhëzimi Administrativ për Vërejtjet e Kombinuara Shëndetësore

Edhe një hap i rëndësishëm drejt përmirësimit dhe mbrojtjes së...

CilĂ«sia e Ajrit nĂ« KosovĂ« – Euro Standardet

Cilësia e Ajrit në Kosovë-Euro Standardet (Shkarko Raportin) Një nga...

Monitorimi i Duhanit nëpër Gjykatat e Kosovës 2015-2017

Lëndët për Duhanin në Divizionin e Kundërvajtjes në Gjykatat e...

Udhëzuesi im i Ushqimit

Udhëzuesi im i Ushqimit, përmban zgjedhje të ushqimit nga të gjitha...

CilĂ«sia e Ajrit nĂ« KosovĂ« – Euro Standardet

Cilësia e Ajrit në Kosovë-Euro Standardet (Shkarko Raportin) Një nga...

Udhëzuesi im i Ushqimit

Udhëzuesi im i Ushqimit, përmban zgjedhje të ushqimit nga të gjitha...

Draft Raporti – LĂ«ndĂ«t e duhanit nĂ« Gjykatat e KosovĂ«s

Draft Raport: Lëndët për Duhanin në Divizionin e Kundërvajtjes në...

Faza e dytë e monitorimit të zbatimit të Ligjit për Kontrollin e Duhanit

Faza e dytë e monitorimit të zbatimit të Ligjit për Kontrollin e Duhanit...

Raporti mbi zbatimin e “Ligjit pĂ«r Kontrollin e Duhanit periudha tetor 2014” nĂ« KosovĂ«

Raporti mbi zbatimin e “Ligjit pĂ«r Kontrollin e Duhanit” nĂ«...