KUJDES: Barnat e skaduara nuk duhet të hudhen me mbeturinat e zakonshme!

KUJDES: Barnat e skaduara nuk duhet të hudhen me mbeturinat e zakonshme!

Barnat me afat të skaduar apo të papërdorshme nuk duhet të hudhen me mbeturinat e zakonshme. Sepse në përmbajtien e tyre ato kanë materie helmuese të cilat janë me rrezikshmëri të lartë për shëndetin e njeriut por edhe rrezikojnë ambientin.

Në mënyrë që të kujdesemi për shëndetin e njëri tjetrit si dhe për ambientin në të cilin jetojmë, secili duhet të marrë një hap ndoshta të vogël në dukje por me efekt të madh, mos i hudhni barnat e skaduara në shporta të mbeturinave.

Ambienti si dhe shëndeti duhet të ruhen pasi që vetëm përmes këtyre dy kompononteve njeriu mund të realizoj një jetë në komunitet.

Qendra e Mjkësisë Familjare dhe në Barnatoret, janë të obliguara ti pranojnë barnat me afat të skaduar dhe ato të papërdorshme.

Bëhuni i ndërgjegjshëm dhe mos i hudhni barnat me mbeturinat e zakonshme, mendo për vete dhe për shoqërine!

 

Author:

Share This Post On