Mangësitë e kujdesit primar shëndetësor

30 shtator 2016

Mangësitë e zbatimit të Politikave Lokale Shëndetësore në Kosovë – me theks të veçantë në kujdesin primar shëndetësor

Dr. Sami Uka, autor i hulumtimit “Analiza e Politikave Lokale Shëndetësore në Kosovë”, që është realizuar në bashkëpunim me KADC-në.

Author:

Share This Post On