Mbrojtja e Ajrit nga Ndotja

Për shumë vite kemi folur dhe debatuar për nevojën e mbrojtjes së ajrit nga ndotja dhe dëshirën tonë publike e institucionale për ta përmirësuar.

Komisioni për hartim në drejtim të komunës së Prishtinës në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, Agjensionin për mbrojtjen e mjedisit, Institutin e Shëndetit Publik, KADC-në dhe Deutsche Umwelthilfe trajtuan zhvillimin e Planit të Cilësisë së Ajrit për Prishtinën.

Zhvillimi i Planit për Cilësinë e Ajrit është në harmoni me renditjen e prioriteteve të komunës së Prishtinës “së pari këmbësorët, pastaj biçiklistët dhe në fund automjetet” e jo anasjelltas!

Komisioni shqyrtoi masat e për monitorimin e cilësisë në nivel të komunës, shtrirjen e rrjetit monitorues, ndotjen nga trafiku dhe krijimin e Zonës me Emetim të Ulët, ngritjen e vetëdijes për shfrytëzimin e transportit publik dhe transportit alternativ.

#RuajeMjedisin#AjriPastër#PrishtinaePastër

Author:

Share This Post On