Monitorimi i Zbatimit të “Ligjit për Kontrollin e Duhanit”

Monitorimi i Zbatimit të “Ligjit për Kontrollin e Duhanit”

8 Tetor, 2014, Prishtinë

KADC në mbështetje të Campaign for TOBACCO- FREE Kids me 8 Tetor 2014 në hotelin Sirius, organizoi një punëtori për monitorimin e zbatimit të “Ligjit për Kontrollin e Duhanit” në Kosovë.

Në trajnim, pjesëmarrësit u informuan nga KADC mbi “Ligjin për kontrollin e duhanit”, mbi organizatat të cilat ndihmuan duke dhanë kontributin e tyre për dekretimin e tij, fushatën publike “Merr frymë shlirë” , si dhe një përmbledhje të shkurtër të aktiviteteve avokuese në drejtim të arritjes së qëllimit për të krijuar një shoqëri që kujdeset për shëndetin e qytetarëve të saj.

Në pjesën e dytë pjesëmarrësit u udhëzuan për mënyrën e realizimit të monitorimit, të respektimit të dispozitave ligjore që rregullojnë ndalimin e pirjes së duhanit në vende publike, si dhe plotësimin e formularëve për mbledhjen e të dhënave duke përfshirë këtu edhe diskutimet mbi përgjegjësitë e tyre si monitorues gjatë këtij aksioni.

Trajnimi ishte interaktiv, në të cilin pjesëmarrësit u familjarizuan me njëri tjetrin, prandaj edhe ndiheshin shumë të lirë për të parashtruar pyetje dhe për të marrë pjesë në diskutime të hapura. Ata u vetëdijesuan për përgjegjësitë e tyre ndaj shoqërisë, detyrat e tyre si qytetarë që të ndihmojnë në zbatimin e ligjit për kontroll te duhanit, si dhe krijuan një rrjet të ri shoqërorë i cili do të mund të ju ndihmojë në të ardhmen.

Ekipa e Monitorimit te Zbatimit te Ligjit per Kontrollin e Duhanit

 

 

Monitorimi

Author:

Share This Post On