Ndërmarrësia, biznesi, menaxhimi dhe qasja në financa

Në Gjakovë u mbajt punëtoria “Ndërmarrësia, biznesi, menaxhimi dhe qasja në financa”.

Kjo punëtori ka mbledhur bashkë të rinjtë nga komuna e Gjakovës dhe komunat përreth me qëllim që të mbështesë të rinjtë në zhvillimin e shkathtësive individuale për qasje në tregun e punës.

Poashtu punëtoria ka synuar ndikimin në rritjen e punësimit dhe vetëpunësimit përmes ngritjes së kapaciteteve të të rinjëve në fushën e ndërmarrësisë, biznesit dhe menaxhimit.

Të rinjët kanë mësuar:
Si të hapin dhe menaxhojnë një biznes?
Çfarë është strategjia e marketingut dhe marrëdhëniet me publikun?
Projektimet financiare dhe lidershipi apo udhëheqja mes njerëzve.

Aktiviteti është mbështetur nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale së Republikës së Kosovës.

Author:

Share This Post On