Në Istog lëshohen 5 dënime prej 200 euro, për shkelësit e ligjit të duhanit

Në Istog lëshohen 5 dënime prej 200 euro, për shkelësit e ligjit të duhanit
Istog, 11 mars 2015 –

Në takim me Inspektoratin sanitarIstog, KADC identifikoi sfidat e tyre në zbatimin e ligjit për kontrollin e duhanit në nivel komunal.

Z. Halili inspektor sanitar përgjegjës për komunën e Istogut, gjatë vitit 2014 tha se ka dërguar 5 fletëparaqitje për shkeljen e Ligjit të Duhanit në gjykatën themelore të Istogut, subjekte të cilat u dënuan në vlerë prej 200 eurosh. Ai më tutje tha se ky aksion gjatë vitit 2014 është bërë i mundur falë bashkëpunimit të mirë me gjykatën dhe policinë e Kosovës.

Gjatë nëntorit të 2014, ai theksoi se inspektorati në Istog në bashkëpunim me policinë, ka bërë monitorim e ligjit gjatë kohës së pasdites deri në orët e vona të mbrëmjes, prej orës 16:00 deri në 24:00. Ky aksion është treguar shumë efektiv në eliminimin e shkeljeve sporadike të ligjit. Eksperiencë kjo që për të shumtën hërë dëshmon se për kryerjen e cfarëdo aktiviteti, nevoitet vetëm vullneti dhe bashkëpunimi ndërinstitucional.

Edhe pse bashkëpunimi në nivel komunal ishte i mirë, inspektori tregoi se bashkëpunimi në mes të inspektoratit regjional dhe qëndrorë mungon, gjë që e vështirëson zbatimin e ligjeve në mënyrë efektive, defekt i cili duhet të eliminohet sa më shpejtë për hirë të qytetarëve dhe mbrojtjes së shëndetit të tyre.

20150311_153258_1

Author:

Share This Post On