Pirja e cigareve dhe hospitalizmi

Pirja e duhanit është një faktor i madh rreziku për paraqitjen e sëmundjeve kardiovaskulare, kancerit, sëmundjeve te frymëmarrjes dhe një gamë të gjerë të rezultateve të tjera shëndetësore negative që rezultojnë me shtrimin në spital. Një studim i publikuar në BMJ vlerëson lidhjen midis pirjes së duhanit dhe shtrimit në spital. Ekspozimi ndaj cigareve shtë llogaritur në bazë të statusit të pirjes së duhanit (dmth, pirës aktuale i tij, ish duhan pirës, ose kurrë nuk kanë pirë duhan) dhe në bazë të viteve (sipas kohëzgjatjes, frekuencës dhe intensitetit të pirjes së duhanit). Studimi është bazuar në të dhënat nga anketa e të ushqyerit dhe të ato të faktorit të rrezikut për sëmundjet e patransmetueshme. Mostra përfshiu 2,836 të rritur prej moshës18 vjeçar e tutje.

TĂ« gjeturat

 • NĂ« Liban, 34.7% e tĂ« rriturve janĂ« duhanpirĂ«s aktual, me norma mĂ« tĂ« larta tek meshkujt se tek femrat: 42.9% kundrejt 27.5%.
 • Duke u krahasuar me jo-duhanpirĂ«sit, ata qĂ« kanĂ« hequr dorĂ« nga duhanpirja dhe duhanpirĂ«sit aktual kanĂ« pasur dukshĂ«m mĂ« shumĂ« gjasa tĂ« shtrohen nĂ« spital.
 • Hospitalizimi rritet ndjeshĂ«m me rritjen e viteve pĂ«r tĂ« cilat njerĂ«zit kanĂ« pirĂ« duhan.

Mesazhet kryesore

 • Pirja e duhanit rrit rrezikun tĂ« hospitalizimit dhe tĂ« vdekjes nga sĂ«mundjet e lidhura me pirjen e duhanit.
 • Heqja dorĂ« nga pirja e duhanit pĂ«rmirĂ«son shĂ«ndetin dhe zvogĂ«lon ngarkesĂ«n nĂ« sistemin e kujdesit shĂ«ndetĂ«sor.
 • Masat mĂ« efektive pĂ«r reduktimin e pirjes sĂ« duhanit dhe duke ndihmuar duhanpirĂ«sit pĂ«r tĂ« lĂ«nĂ« atĂ« janĂ«:
  • ndalesa e plotĂ« ndaj pirjes sĂ« duhanit nĂ« tĂ« gjitha vendet publike, vendet e punĂ«s dhe tĂ« transportit publik;
  • ndalesa gjithĂ«pĂ«rfshirĂ«se mbi reklamat e duhanit, promovimit dhe sponsorizimit tĂ« tij;
  • paralajmĂ«rimet grafike pĂ«r rreziqet shĂ«ndetĂ«sore nĂ« tĂ« gjitha produktet e duhanit; dhe
  • politikat pĂ«r akcizĂ« dhe çmimin e duhanit qĂ« reduktojnĂ« pĂ«rballueshmĂ«rinĂ« e produkteve tĂ« tij.

Citimi i plotë: Sibai AM, Iskandarani M, Darzi A, et al. Pirja e duhanit në vendet e lindjes së mesme dhe hospitalizimi: studim nacional shumë sektorial BMJ Open 2016; 6:e009881. doi:10.1136/ bmjopen-2015-009881.

Teksti i plotë verzioni Anglisht: http://bmjopen.bmj.com/content/6/4/e009881

Burimet shtesë:

BMJ (ish revista mjeksore britaneze) është një revistë ndërkombëtar mjekësore. Lidhur me Shoqata Mjekësore Britanike, ajo është një nga revistat më të vjetra të përgjithshme mjekësore në të gjithë botën.
Nëse keni pyetje në lidhje me studimin, ose se si mund të përdorni atë në përpjekjet tuaja për avokim, ju lutem kontaktoni globalresearch@tobaccofreekids.org

Author:

Share This Post On