Rritet pakënaqësia dhe presioni i qytetarëve me mos zbatimin dhe shkeljen e Ligjit 

Pakënaqësia dhe presioni i qytetarëve me mos zbatimin dhe shkeljen e Ligjit nga duhanpirësit dhe menaxherët e kafiterive është rritur! 

Në pothuajse të gjithë sektorët tjerë mbrohet shëndeti nga duhanpirja pasive përveç se në sektorin e gastronomisë. 

Sot kur për zbatimin e Ligjit dhe kundër duhanpirjes në vendet publike janë të rreshtuar Presidentja, Kryeministri, Ministri i Shëndetësisë dhe zv. Ministrat, më shumë se kurrë më parë duhet të mbrojmë shëndetin e fëmijëve tanë dhe të gjithë qytetarëve përfshirë dhe vet duhanpirësit! 

Në takim me zv. Ministren Dafina Gexha Bunjaku biseduam për domosdoshmërinë e zbatimit të Ligjit për Kontrollin e Duhanit përmes të cilit: 

1. Mbrohet shëndeti i fëmijëve tanë në radhë të parë 
2. Mbrohet shëndeti i joduhanpirësve
3. Mbrohet shëndeti i duhanpirësve
4. Nryshon imazhi i Republikës së Kosovës 
5. Respektohet e drejta e qytetarëve për socializim në ambiente të mbyllura pa tym duhani. 

Author:

Share This Post On