Punëtoria për Monitorimin e Zbatimit të Ligjit për Kontrollin e Duhanit
Nov18

Punëtoria për Monitorimin e Zbatimit të Ligjit për Kontrollin e Duhanit

18 nëntor 2015 Punëtoria për Monitorimin e Zbatimit të Ligjit për Kontrollin e Duhanit KADC sot ka mbledhur 16 monitorues nga 7 komunat më të mëdha të Kosovës, për tu trajnuar për mënyrën se si do bëhet monitorimin i zbatueshmërisë së Ligjit për Kontrollin e Duhanit. Monitorimi i zbatimit të Ligjit për Kontroll të duhanit ka për qëllim identifikimin e subjekteve afarsite që respektojnë dhe shkelin ligjin, në mënyrë që të dhënat e dala...

Read More
Mobilizimi i institucioneve për Fuqizimin e Mjediseve pa Tym Duhani
Sep21

Mobilizimi i institucioneve për Fuqizimin e Mjediseve pa Tym Duhani

Mobilizimi i institucioneve për Fuqizimin e Mjediseve pa Tym Duhani Prishtinë, 21 shtator 2015 Në punëtorinë  për fuqizimin e mjediseve pa tym duhani, të organizuar nga Qendra Kosovare për Avokim (KADC) në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë,  Zyrën e OBSH-së në Kosovë dhe Agjencinë për Ushqim dhe Veterinari, ku morën pjesë inspektor/e lokal dhe qëndrorë, gjyqtarë/re nga gjykata e kundërvajtjes dhe zyrtarë nga policia e Kosovës....

Read More