Debati në mes të qytetarëve dhe autoriteteve zbatuese të  Ligjit për Kontrollin e Duhanit
Nov04

Debati në mes të qytetarëve dhe autoriteteve zbatuese të Ligjit për Kontrollin e Duhanit

04 nëntor 2015 Debati në mes të qytetarëve dhe autoriteteve zbatuese të Ligjit për Kontrollin e Duhanit Sot u mbajt Tryeza e Hapur “Mjediset pa tym duhani” e organizuar nga Qendra Kosovare për Zhvillim dhe Advokim (KADC) në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Zyrën e OBSH-së në Kosovë. Qëllimi ishte informimi i pronarëve dhe menaxherëve të subjekteve afariste hoteliere për të diskutuar dhe për t’u njoftuar mbi të drejtat,...

Read More