Përkrahja e Kryesuesit të KGJK-së në Zbatimin Ligjit
Oct22

Përkrahja e Kryesuesit të KGJK-së në Zbatimin Ligjit

22 tetor 2015 Përkrahja e Kryesuesit të KGJK-së në Zbatimin Ligjit KADC takohet me Kryesuesin e Këshillit Gjyqsorë të Kosoves Enver Peci, për të njoftuar dhe prezantuar para tij monitorimin për trajtimin e lëndëve të duhanit në gjykatat e Kosovës, prej hyrjes në fuqi të Ligjit për Kontrollin e Duhanit në maj të vitit 2013 deri në qershor të vitit 2015. Gjatë takimit z. Peci shprehi përkrahjen për iniciativën e KADC-së duke mbështetur...

Read More