UA – Mjediset Pa Tym Duhani dhe Vendosja e Shenjave për Ndalimin e Pirjes së Duhanit në Hapësira të mbyllura