12 përfitimet e të qenit aktiv për fëmijët!

Ndihmoni fëmijët tuaj të bëjnë jetë të shëndetshme, duke pasur jetë aktive!

Tashmë që viti shkollor po fillon, është e rëndësishme që fëmijët të jenë të shëndetshëm dhe vital, e kjo mund të arrihet vetëm me të ushqyerit e shëndetshëm dhe me krijimin e shprehive për të bërë një jetë aktive.

Lidhja e të mësuarit me një jetë aktvie dhe me gjërat që janë në interes të fëmijëve, i ndihmon ata të krijojnë njohuri të reja, të shoqërohen dhe të mësojnë aftësi të reja.

Benifitet e të qenit aktiv për të rinjtë përfshijnë:

 • zhvillimin e shëndetshëm dhe normal;
 • mirëmbajtien e një peshë ideale;
 • ndërtimin e muskujve dhe eshtërave të forta;
 • përmirësimin e shëndetit kardiovaskular;
 • përmirësimin e balancit dhe koordinimit;
 • ruajtien e fleksibilitetit;
 • përmirësimin e qëndrimit;
 • përmirësimin e koncentrimit dhe aftësive të të menduarit
 • përmirësimin e besimit në vetvete;
 • lirimin e stresit;
 • përmirësimin e gjumit;
 • përmirësimin e aftësive sociale.

body_poetry_yoga_cards_kids 2016_HKD_Photos_thb_0

Author:

Share This Post On