Aktivizmi qytetar për një Sistem Transparent të Drejtësisë

19 nëntor 2014
Prishtinë

Në kuadër të zbatimit të projektit “Aktivizmi qytetar për një Sistem Transparent të Drejtësisë” i mbështetur nga USAID/ATRC, KADC sot zhvilloi një takim me zyrtarët e lartë të departamentit për mbrojtjen e konsumatorit në MTI, z. Artan Demolli dhe z. Plator Gerdovci.

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në përmirësimin e perceptimit të popullatës në sistemin e drejtësisë në Kosovë me objektiv:

1. Ngritjen e vetëdijes së popullatës për të drejtat e tyre si një konsumator dhe rolin e tyre në arritjen e një sistemi transparent të drejtësisë, dhe

2. Rritjen e transparencës së sistemit të drejtësisë në Kosovë, përmes publikimit të storieve të suksesit që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve.

 

Takimi_MTI

Author:

Share This Post On