Asnjë lëndë nuk është trajtuar në Gjakovë

Gjakovë, 21 prill 2015

Në kuadër të përkrahjes së autoriteteve inspektuese për zbatim të Ligjit për Kontrollin e Duhanit, KADC sot vizitoi Komunën e Gjakovës dhe u takua me drejtorin e drejtorisë për punë inspektuese z. Mentor Sylmetaj dhe inspektorët sanitar z. Marjan Marku dhe z. Ali Kuqi.

Sipas Drejtorit zbatimi i Ligjit menjëherë pas hyrjes së tij në fuqi, ka qenë në nivel të lartë dhe është respektuar nga banorët e Gjakovës por tash së fundi ka ngecje. Arsyet janë që nga mungesa e bashkëpunimit aktiv dhe të vazhdueshëm me inspektoratin qendror e deri te jo trajtimi i lëndëve të dërguara në gjykatën themelore në Gjakovë. Janë dërguar 7 lëndë për kundërvajtje dhe deri më sot asnjë nuk është trajtuar. Ka lëndë të cilat inspektoriati i ka dërguar që në shkurt të vitit 2014 dhe të cilat ende nuk janë trajtuar.

Shkelja e ligjit në hapësirat e mbyllura publike në fillim ka qenë sporadike dhe tash është shëndrruar në një dukuri uniforme e sidmos në orët e vona të mbrëmjes.

Komuna e Gjakovës është duke punuar në zhvillimin dhe miratimin e rregulloreve që do ta funksionalizojnë punën e inspektoratit dhe nxjerrjen e UNIREF për realizimin e gjobave mandatore në vend të ngjarjes nga vet inspektorat.

KADC përkrahë inspektoratin qendror dhe komunal në ngritjen e bashkpunimit mes tyre si dhe bashkëpunimit të domosdoshëm me Gjykatat Themelore në mënyrë që Ligji për Kontrollin e Duhanit të respektohet dhe zbatohet në tërë vendin.

Author:

Share This Post On