Brazili me politikat e kontrollit të duhanit arrin efekte pozitive

Politikat e kontrollit të duhanit në Brazil, efektive në të gjithë sektorët e popullsisë

Brazili është një udhëheqës global në kontrollin e duhanit, duke miratuar një grup gjithëpërfshirës dhe efektiv të politikave publike të projektuara për të parandaluar dhe për të zvogëluar përdorimin e duhanit. Një studim i publikuar në 2015 për Kontrollin e Duhanit shqyrton se si zbatimi i disa politikave të kontrollit të duhanit në Brazil, si vendosja e paralajmërimeve shëndetësore në formë të grafikave mbi produktet e duhanit dhe kufizimet e reklamave ndaj produkteve të duhanit kanë ndikuar në sjelljen e duhanit dhe shëndetin në mesin e duhanpirësive. Burimet e të dhënave përfshijnë anketa globale mbi duhanpirjen nga të rriturit në vitet 2008 dhe 2013, sondazheve përfaqësuese kombëtare, të dizajnuara për të vlerësuar treguesit e përdorimit të duhanit. Anketat globale të 2008-ës përfshijnë 24.1 milion duhanpirës dhe 21.1 milion duhanpirës në 2013-ën (12.8 milion meshkuj, 8,3 milion femra). Analizat janë të përqendruara në të dhënat për të rriturit e moshës 18 vjeç e lart.

Të gjeturat kryesore: 

 • Normat e duhanit janĂ« ulur nga viti 2008 deri nĂ« vitin 2013 pĂ«r burrat dhe gratĂ«, pĂ«r zonat e banimit (rurale dhe urbane), pĂ«r tĂ« gjitha grupmoshat (18 deri nĂ« 24 dhe 25 dhe mĂ« tĂ« vjetĂ«r), dhe tĂ« dy nivelet arsimore (deri nĂ« 7 vjet e 8 ose mĂ« shumĂ« vjet tĂ« shkollimit ).
 • NjĂ« rĂ«nie mĂ« tĂ« madhe nĂ« normat e pirjes sĂ« duhanit nĂ« mes tĂ« 2008 dhe 2013 Ă«shtĂ« parĂ« nĂ« mesin e njerĂ«zve me nivel tĂ« ulĂ«t arsimor kundrejt atyre me nivel tĂ« lartĂ« arsimor:
  • Nga 30 % nĂ« 24.3 % pĂ«r burrat me mĂ« pak se shtatĂ« vjet shkollim
  • Nga 16.6 % nĂ« 14.9 % pĂ«r meshkujt me tetĂ« ose mĂ« shumĂ« vjet shkollimi
 • Normat pĂ«r ndĂ«rprerjen e duhanit nga viti 2008 deri nĂ« vitin 2013 pĂ«r duhanpirĂ«sit meshkuj dhe femra, janĂ« rritur:
  • Nga 50 % nĂ« 53 % pĂ«r meshkujt
  • Nga 53.7 % nĂ« 56.2 % pĂ«r femrat
 • Normat e ndĂ«rprerjes janĂ« rritur nĂ« mesin e tĂ« rinjve dhe burrave mĂ« pak tĂ« arsimuar:
  • Nga 24.8 % nĂ« 32.6 % pĂ«r meshkujt (tĂ« moshĂ«s 18 deri nĂ« 24 vjet) tĂ« cilĂ«t kishin tymosur ndonjĂ«herĂ«
  • Nga 48.6 % nĂ« 53.8 % pĂ«r burrat me 7 ose mĂ« pak vite shkollimi

Mesazhet kryesore : 

 • Politikat e plotĂ« e kontrollit tĂ« duhanit nĂ« Brazil ka rezultuar nĂ« rĂ«nien e normave tĂ« duhanpirjes.
 • Politikat e forta tĂ« kontrollit tĂ« duhanit nĂ« Brazil janĂ« efektive edhe nĂ« sektorĂ«t e strukturĂ«n e ndryshme demografike tĂ« popullsisĂ«.
 • PalĂ«t nĂ« KonventĂ«n KornizĂ« tĂ« OBSH-sĂ« pĂ«r Kontrollin e Duhanit janĂ« tĂ« detyruar pĂ«r tĂ« miratuar dhe zbatuar politika:
  • vende publike 100% pa duhan, duke pĂ«rfshirĂ« vendet e punĂ«s dhe transportin publik pa pĂ«rjashtim (neni 8);
  • ParalajmĂ«rime grafike shĂ«ndetĂ«sore tĂ« mĂ«dha nĂ« paketim tĂ« duhanit, qĂ« ndryshojnĂ« me rotacion (neni 11)
  • NjĂ« ndalim tĂ« plotĂ« tĂ« reklamave tĂ« duhanit, promovimit dhe sponsorizimit tĂ« tij (neni 13); dhe
  • Ngritjen e taksave dhe çmimeve si politikĂ« qĂ« redukton kĂ«rkesĂ«n pĂ«r duhan (neni 6).

Citi i plotë i studimit: Szklo et al. Duhanpirësit në Brazil: kush janë ata? Kontrolli i Duhanit. Publikuar për herë të parë online me: 20 gusht 2015.

Abstrakti i studimit në anglisht: http://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2015/08/20/tobaccocontrol-2015-052324.abstract

Burimet Shtesë: 

Kontrolli i duhanit është një gazetë ndërkombëtare që mbulon natyrën dhe pasojat e përdorimit të duhanit në mbarë botën. Revista është për profesionistët e shëndetit dhe të tjerët në kontrollin e duhanit dhe është botim i British Medical Journal.

Nëse keni më shumë pyetje ju lutem kontaktoni: globalresearch@tobaccofreekids.org

Author:

Share This Post On