Fuqizimi i mjediseve pa tym duhani

21, tetor 2015

Fuqizimi i mjediseve pa tym duhani

Gjatë takimit të sotëm në mes të KADC-së me Drejtorinë e Inspeksionit në Kosovë, përkatësisht me drejtoreshën Ilirjana Zymberaj dhe Ajshe Kingji, u fol për fuqizimin e mjediseve pa tym duhani. Me saktësisht u diskutua për aktivitetet vetëdijësuese dhe edukuese që duhet të ndërmerren për të mobilizuar institucionet në rritjen zbatueshmërisë së Ligjit për Kontrollin e Duhanit.

Përgjatë këtij takimi u specifikuan me tutje përmbajtja e dy aktiviteteve të radhës të cilat do të organizohen nga KADC me qëllim të fuqizimit të mjediseve pa tym duhani në Kosovë.

Do të prezentohet raporti i KADC-së “Lëndët e duhanit në gjykatat e Kosovës” si dhe pritet që në fund të javës së ardhëshme të organizohet “Tryeza informuese për subjektet afarsite hotelriere”, në të cilën palët përgjegjëse do të prezentohen direkt me detyrat dhe obligimet e tyre  të cilat rrjedhin nga Ligji për Kontrollin e Duhanit dhe Udhëzimi Administrativ “Mjediset pa tym duhani dhe vendosja e shenjave për ndalimin e duhanit në hapësirat e mbyllura” nr. 09/2015.

IMG_2408

Author:

Share This Post On