KADC përfaqëson Kosovën në Sarajevë për ndërhyrjet e Industrisë së Duhanit

Me 27 dhe 28 qershor KADC mori pjesë në punëtorinë “Tobacco Industry Accountability Workshop” në Sarajevë, e cila u organizua nga Campaign for Tobacco-Free Kids dhe e mbështetur nga një organizate lokale PROI.

Qëllimi i punëtorise ishte njohja e taktikave të industrisë së duhanit dhe mënyrave e strategjive se si të fuqizohen politikat për kontrollin e duhanit.

Përveç Kosovës e cila ishte përfaqësuar prej KADC-së nga meanxheri i programit, Arben Lila, në këtë punëtori morrën pjesë edhe këto shtete: Sllovenia, Moldavia, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Ukraina, Rumania dhe Serbia.

Secili prej pjesëmarrësve prezantoi përvojën vendore për zbatimin e politikave për kontrollin e duhanit dhe pengesat nga  ndërhyrjet e Industrisë së Duhanit. Arben Lila nga KADC në këtë punëtori prezantoi Ligjin për Kontrollin e Duhanit, miratimin e tij në kuvendin e Republikës së Kosovës si dhe ndyrhyrjet aktuale nga industria e duhanit për të zvarritur rregulloret për vërejtjet shëndetsore me fotografi si dhe tendencat e industrisë për të subvencionuar prodhimin e duhanit në Gjilan.

Në këtë punëtori u theksua se është e nevojshme të ndërtohet një mekanizëm për ndarjen e informacioneve mes vendeve pjesëmarrëse mbi ndërhyrjet e industrisë së duhani, pasi që njohja e këtyre ndërhyrjeve dhe monitorimi i tyre janë një hallkë kyqe që ndikon në rritjen e efikasitetit në zbatimin e politikave të forta për kontrollin e duhanit.

Disa prej taktikave të industrisë se duhanit gjinden ne: http://www.tobaccotactics.org

13502136_10153838478194611_2867285986328592911_n   13507227_10153838478074611_3399052818323275065_n

 

 

 

 

 

Author:

Share This Post On