KADC takohet me Kryesuesin e KGJK-së Zt. Enver Peci

KADC takohet me Kryesuesin e KGJK-së Zt. Enver Peci

E mërkurë, 22 Tetor 2014

Në kuadër të aktiviteteve avokuese KADC zhvilloi një takim me kryesuesin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Zt. Enver Peci.

QĂ«llimi i kĂ«tij takimi ishte qĂ« tĂ« gjenden mĂ«nyra pĂ«r rritjen e efikasitetit tĂ« gjykatave nĂ« procedimin e lĂ«ndĂ«ve qĂ« kanĂ« tĂ« bĂ«jnĂ« me shkeljet e “Ligjit pĂ«r kontrollin e duhanit” si dhe pĂ«rmirĂ«simin e komunikimit nĂ« mes tĂ« gjykatave dhe autoriteteve zbatuese tĂ« ligjit nĂ« trajtimin e lĂ«ndĂ«ve tĂ« lartpĂ«rmendura.

Në këtë takim u tha se procedimi efektiv i lëndëve nga ana e gjykatave është i domosdoshëm  që të parandalohet përhapja e dukurisë së shkeljes së ligjit për kontrollin e duhanit dhe që të përcillet mesazhi i qartë se ata persona që shkelin ligjin sanksionohen dhe ndëshkohen, posaçërisht në sezonin dimëror kur tendenca e shkeljeve në hapësirat e mbyllur është dukshëm më e lartë.

Drejtori i KADC Zt. Spahija njoftoi Zt. Peci për aktivitetet e planifikuara të KADC-së siç është monitorimi i lëndëve që kanë të bëjnë me shkeljen e ligjit për kontrollin e duhanit dhe kërkoi bashkëpunimin e Këshillit Gjyqësor në këtë drejtim si dhe në ngritjen e kapaciteteve të inspektorateve përgjegjës për përpilimin e drejtë dhe profesional të lëndëve që dërgohen në gjykata. Gjithashtu KADC shprehu shqetësimin për shkeljen e ligjit për kontrollin e duhanit nga ana e punonjësve në disa gjykata, e sidomos në Gjykatën Supreme dhe në zyrat e prokurorive.

Zt. Peci ofroi mbështetjen e tij për çështjet  e lartpërmendura duke thënë se zbatimi i ligjit për kontrollin e duhanit është me interes të madh për publikun duke pasur parasysh se  lidhet drejtpërdrejtë me mbrojtjen e shëndetit të popullatës.

Poashtu Zt. Peci njoftoi se Gjykata pĂ«r KundĂ«rvajtje nĂ« PrishtinĂ« ka ndĂ«shkuar me gjobĂ« prej 500 euro dy subjekte respektivisht persona pĂ«rgjegjĂ«s pĂ«r hapĂ«sirĂ«n nĂ« tĂ« cilĂ«n u bĂ« shkelja e “Ligjit pĂ«r kontrollin e duhanit” gjegjĂ«sish pĂ«r lejimin e tymosjes sĂ« duhanit nĂ« lokalet gastronomike pĂ«r tĂ« cilin kanĂ« qenĂ« pĂ«rgjegjĂ«s.

TĂ« dyja palĂ«t u pajtuan qĂ« tĂ« organizojnĂ« njĂ« punĂ«tori pĂ«r trajnimin e inspektorĂ«ve pĂ«r pĂ«rpilimin e  lĂ«ndĂ«ve nĂ« pĂ«rputhje me “Ligjin pĂ«r kontrollin e duhanit” dhe “Ligjin pĂ«r kundĂ«rvajtje”, dhe shfaqĂ«n gatishmĂ«rinĂ« pĂ«r bashkĂ«punim me qĂ«llim tĂ« zbatimit sa mĂ« efikas tĂ« zbatimit tĂ« “Ligjit pĂ«r kontrollin e duhanit”.

20141022_093502

Author:

Share This Post On