Më shumë sport edhe për nxënësit e komunës së Istogut!

#SportiPerTeGjithe
#SportiNeShkolla

Shkolla fillore Bajram Curri me 1600 nxënës dhe shkolla fillore Martin Camaj me 750 nxënës të hapura dhe përkushtuara për më shumë sport në shkollë. Për krijimin e klubeve sportive dhe për nxitje që asnjë nxënës të mos mbetet jashtë aktiviteteve sportive në shkollë!

Të përkushtuar dhe aktiv zv. Kryetari i komunës së Istogut Lulzim Blakaj, drejtori i arsimit Hajrush Shoshi, zv drejtori i shkollës Hasan Blakaj, drejtoresha Mimoza Osmanaj Kabashi, arsimtarët e edukatës fizike Rrahim Shatri, Labinot Metaj, Kenan Arifaj, Besnik Blakaj dhe Malush Kabashi.

Së shpejti rezultatet e anketës se sac dhefarë sporti duan nxënësit në komunën e Istogut.

#ATRC
#USAID

Author:

Share This Post On