Plani i Cilësisë së Ajrit në Prishtinë

Me zbatimin e planit parashihen një sërë masash për mbrojtjen e cilësisë së ajrit dhe ngritjen e vetëdijes mbi nevojën për ruajtjen dhe përmirësimin e cilësisë së ajrit!

Takimi me grupin punues mbi planin e veprimit të cilësisë së ajrit në Komunën e Prishtinës.

Author:

Share This Post On