Shënimi i Ditës Ndërkombëtare të Demokracisë

Shënimi i Ditës Ndërkombëtare të Demokracisë

Në Ditën Ndërkombëtare të Demokracisë, KADC promovon mbrojtien e shëndetit publik dhe aktivizimin e qytetarëve drejt bashkëpunimit me autoritetet zbatuese të Ligjit për Kontrollin e Duhanit, duke shpërndarë edhe materiale që bëjnë thirrije për rritje të raportimeve në numrin pa pagesë 0800 11 000.

Mbrojtia dhe promovimi i shëndetit e politikave të mira shëndetësore, paraqet një të drejtë themelore, në shtetet demokratike. Prandaj edhe KADC, pikërisht në ditën ndërkombëtare të demokracisë, në panairin e organizuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës në bashkëpunim me shoqërinë civile, zgjedh të avokoj për politika të mirëfillta shëndetësore.

Në panair morën pjesë edhe pjesëtar të tjerë nga shoqëria civile, e kryesisht vizitorët ishin të rinjë nga shkolla fillore në Republikën e Kosovës. Interesi i të rinjëve e nxënësve nuk mungonte.

Author:

Share This Post On