Specialist/e për informim

Thirrje për Aplikim – KADC ka nisur zbatimin e projektit për fuqizimin e zbatimit të Ligjit për Kontrollin e Duhanit në Kosovë që synon promovimin e zbatimit efektiv dhe sigurimin e ndalimit 100% të pirjes së duhanit në hapësirat e mbyllura publike dhe vendet e punës.

Thirrje për Aplikim

Për pranimin e një specialisti/e për informim dhe marrëdhënie me media che publik (gjysmë orar/450$)

Përgjegjësitë

 • Krijon dhe kultivon marrëdhënie profesionale me gazetarë dhe redaktorët kryesor për të siguruar mbulim efektiv të zbatimit të projektit dhe aktiviteteve të KADC-së
 • Arrin audiencën përmes zhvillimit dhe hartimit të mjeteve efektive të komunikimit përfshirë mesazhet kryesore, lajmet, mediat sociale, buletinit elektronik dhe uebfaqes, storie të përgatitura, etj.
 • Përpilon dhe shpërndan komunikata për shtyp
 • Përcjellë, monitoron dhe raporton aktivitetet e KADC-së dhe ngjarjet relevante të mediave në Kosovë
 • Poston aktivitetet e KADC-së në uebfaqen www.kadc-ks.org , mediat sociale, etj.
 • Koordinon dhe mbanë lidhje efektive me mediat si dhe përpilon dhe mbanë listën e kontakteve me media
 • Sigurohet ti menaxhoj dhe t’u përgjigjet shpejt e në mënyrë efektive kërkesave dhe thirrjeve të mediave
 • Kryen edhe detyra të tjera sipas nevojës

Kualifikimet e preferuara

 • Aftësi të dëshmuara në shkrim dhe komunikim verbal në gjuhën angleze dhe shqipe
 • Përvojë në hartimin e planeve të komunikimit, strategjive dhe taktikave, përfshirë marrëdhëniet me mediat dhe publikun
 • Përvojë e dëshmuar në gjenerimin e mbulimit mediatik, këmbëngulës/e në afrimin dhe qasjen ndaj mediave dhe gazetarëve
 • Aftësi të mira ndër-personale dhe aftësi për të ndërtuar marrëdhënie të forta me gazetarët kryesorë, palët e interesit, etj.
 • Qasje pozitive, i/e vetë-motivuar me aftësinë për të punuar edhe në mënyrë të pavarur
 • Aftësi të forta organizative, menaxhim të kohës, menaxhim të projekteve, zgjidhje të problemeve si dhe aftësi analitike
 • Fleksibilitetet, shkathtësi dhe gatishmëri për të prodhuar rezultate cilësore nën presion të kohës

Dokumentet e nevojshme

 • Letër motivuese
 • Curriculum Vitae (CV)

Një numër i kufizuar kandidatëve të përzgjedhur do të ftohen në intervistë. Procesi i vlerësimit së aftësive të kandidatëve do të përfshijë edhe shkrimin e një eseje të shkurtër në gj. shqipe dhe gj. angleze. Kërkesë e domosdoshme është që kandidatët të jenë jo-duhanpirës.

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë dokumentet në formë elektronike në këtë e-mail adresë: info@kadc-ks.org

Afati i fundit për aplikim është 13 shtator 2014.

Author:

Share This Post On