Specialist/e për informim

Thirrje pĂ«r Aplikim – KADC ka nisur zbatimin e projektit pĂ«r fuqizimin e zbatimit tĂ« Ligjit pĂ«r Kontrollin e Duhanit nĂ« KosovĂ« qĂ« synon promovimin e zbatimit efektiv dhe sigurimin e ndalimit 100% tĂ« pirjes sĂ« duhanit nĂ« hapĂ«sirat e mbyllura publike dhe vendet e punĂ«s.

Thirrje për Aplikim

Për pranimin e një specialisti/e për informim dhe marrëdhënie me media che publik (gjysmë orar/450$)

Përgjegjësitë

 • Krijon dhe kultivon marrĂ«dhĂ«nie profesionale me gazetarĂ« dhe redaktorĂ«t kryesor pĂ«r tĂ« siguruar mbulim efektiv tĂ« zbatimit tĂ« projektit dhe aktiviteteve tĂ« KADC-sĂ«
 • Arrin audiencĂ«n pĂ«rmes zhvillimit dhe hartimit tĂ« mjeteve efektive tĂ« komunikimit pĂ«rfshirĂ« mesazhet kryesore, lajmet, mediat sociale, buletinit elektronik dhe uebfaqes, storie tĂ« pĂ«rgatitura, etj.
 • PĂ«rpilon dhe shpĂ«rndan komunikata pĂ«r shtyp
 • PĂ«rcjellĂ«, monitoron dhe raporton aktivitetet e KADC-sĂ« dhe ngjarjet relevante tĂ« mediave nĂ« KosovĂ«
 • Poston aktivitetet e KADC-sĂ« nĂ« uebfaqen www.kadc-ks.org , mediat sociale, etj.
 • Koordinon dhe mbanĂ« lidhje efektive me mediat si dhe pĂ«rpilon dhe mbanĂ« listĂ«n e kontakteve me media
 • Sigurohet ti menaxhoj dhe t’u pĂ«rgjigjet shpejt e nĂ« mĂ«nyrĂ« efektive kĂ«rkesave dhe thirrjeve tĂ« mediave
 • Kryen edhe detyra tĂ« tjera sipas nevojĂ«s

Kualifikimet e preferuara

 • AftĂ«si tĂ« dĂ«shmuara nĂ« shkrim dhe komunikim verbal nĂ« gjuhĂ«n angleze dhe shqipe
 • PĂ«rvojĂ« nĂ« hartimin e planeve tĂ« komunikimit, strategjive dhe taktikave, pĂ«rfshirĂ« marrĂ«dhĂ«niet me mediat dhe publikun
 • PĂ«rvojĂ« e dĂ«shmuar nĂ« gjenerimin e mbulimit mediatik, kĂ«mbĂ«ngulĂ«s/e nĂ« afrimin dhe qasjen ndaj mediave dhe gazetarĂ«ve
 • AftĂ«si tĂ« mira ndĂ«r-personale dhe aftĂ«si pĂ«r tĂ« ndĂ«rtuar marrĂ«dhĂ«nie tĂ« forta me gazetarĂ«t kryesorĂ«, palĂ«t e interesit, etj.
 • Qasje pozitive, i/e vetĂ«-motivuar me aftĂ«sinĂ« pĂ«r tĂ« punuar edhe nĂ« mĂ«nyrĂ« tĂ« pavarur
 • AftĂ«si tĂ« forta organizative, menaxhim tĂ« kohĂ«s, menaxhim tĂ« projekteve, zgjidhje tĂ« problemeve si dhe aftĂ«si analitike
 • Fleksibilitetet, shkathtĂ«si dhe gatishmĂ«ri pĂ«r tĂ« prodhuar rezultate cilĂ«sore nĂ«n presion tĂ« kohĂ«s

Dokumentet e nevojshme

 • LetĂ«r motivuese
 • Curriculum Vitae (CV)

Një numër i kufizuar kandidatëve të përzgjedhur do të ftohen në intervistë. Procesi i vlerësimit së aftësive të kandidatëve do të përfshijë edhe shkrimin e një eseje të shkurtër në gj. shqipe dhe gj. angleze. Kërkesë e domosdoshme është që kandidatët të jenë jo-duhanpirës.

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë dokumentet në formë elektronike në këtë e-mail adresë: info@kadc-ks.org

Afati i fundit për aplikim është 13 shtator 2014.

Author:

Share This Post On