Manual për të kërkuar përgjegjësi nga industria e duhanit, për dëmet shëndetësore
Jan20

Manual për të kërkuar përgjegjësi nga industria e duhanit, për dëmet shëndetësore

“Manuali i përgjegjësisë civile” inkurajon zbatimin e përdorimit të Nenit 19 të FCTC-së për të mbajtur përgjegjëse Industrinë e duhanit, për dëme shëndetësore. Vendimi i marrë nga palët në sesionin e shtatë të konferencës (COP7), është lëshuar dhe është i disponueshëm në faqen e Sekretariatit mbi Konventa: http://www.who.int/fctc/cop/cop7/Documentation-Decisions/en/. Veçanërisht, ne dëshironim të theksonim vendimin mbi...

Read More