Tryeza për Edukim dhe Promovim Shëndetësor

Tryeza për Edukim dhe Promovim Shëndetësorë

KADC gjatë kësaj jave ka organizuar tryezën/punëtorinë “Edukimi dhe Promovimi Shëndetësor” me qëllim të mbledhjes së akterëve kryesorë, për të diskutuar për Strategjinë Sektoriale të Shendetësisë 2017 – 2021, si dhe për ruajtien e përparimin e shëndetit.

Temat e diskutimit me pjesëmarrësit e punëtorisë ishin kryesisht të përmbledhura e të fokusuara në objektivën e parë të Strategjisë Sektoriale të Shëndetësisë 2017 – 2021, “Ruajtia dhe përparimi i shëndetit”, me theks të veçantë në planin e veprimit dhe monitorimin e zbatimit të kësaj objektive.

Pjesëmarrësit e tryezës ishin përfaqësues nga ISHPK, Ilir Begoli, Merita Berisha, nga MKRS Mirushe Emini, nga MASHT, Leonora Shala, nga MSH Pashk Buzhala dhe Faik Hoti, së bashku me përfaqësuesen e OBSH-së Ardita Tahirukaj, dhe drejtorin e KADC-së, Shkumbin Spahija e menaxherin, Arben Lila.

Mbledhja e të gjithë akterëve kryesorë kishte për qëllim arritjen e konkluzave, përfundimeve dhe rekomandimeve, të cilat do të shtyjnë më tutje në promovimin e jetës së shëndetshme, tek rinia kosovare përmes promovimit dhe edukimit për të ushqyerit e shëndetshëm dhe rëndësinë e aktivitetit fizik.

 

Author:

Share This Post On