Tryeza Ruajtja dhe Përparimi i Shëndetit

Finalizimi i Strategjisë për Promovim dhe Edukim Shëndetësor

31 mars 2017KADC organizoi së bashku me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, punëtorinë për “Ruajtjen dhe Përparimin e Shëndetit” me qëllim të finalizimit të Strategjisë për Promovim dhe Edukim Shëndetësor.

Tryeza “Ruajtja dhe Përparimi i Shëndetit” kishte për qëllim shqyrtimin e strategjisë “Promovimi dhe Edukimit Shëndetësor”, për të harmonizuar strategjinë me dokumentet standarde për hartimin e dokumenteve strategjike, sipas Udhëzimeve Administrative.

Grupi punues përbëhej nga anëtar të IKSHPK-së, KADC -së dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Gjatë kësaj tryeze, u plotësua dokumenti strategjik me rekomandime nga pjesëmarrësit si dhe u ndanë detyrat për punën e mëtutjeshme, në ndryshimin e strategjisë dhe harmonizimin e saj me dokumente zyrtare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author:

Share This Post On