Mirënjohje për KADC

Zyra e Koordinatorit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, ka ndarë sot mirënjohje për palët kryesore të përfshira në përpilimin, sponzorimin dhe zbatimin e Ligjit për Kontrollin e Duhanit.

UNKT, Prishtinë 16.10.2013

1391710_586658421396966_717747433_n

Author:

Share This Post On