Biodiversiteti në Bjeshkët e Nemuna

Boge, 8 qershor 2021

Në kuadër të bashkëpunimit rajonal mes Kosovës dhe Malit të Zi përmes projekteve ndërkufitare #CBC të mbështetura nga 🇪🇺#EU u zhvillua trajnimi mbi bimësinë, bimët mjekësore dhe kërpudhat në Bjeshkët e Nemuna.

Pjesëmarrësit mësuan mbi identifikimin e bimëve, llojet, mbledhjen, morfollogjinë, vetitë ushqyese, vetitë toksike dhe përdorimin e tyre.Ruajtja dhe njohja e biodiversiteti në Bjeshkët e Nemuna është e domosdoshme për zhvillimin e qëndrueshëm të Eco turizmit në rajonin ndërkufitar!

Ruajtja dhe njohja e biodiversiteti në Bjeshkët e Nemuna është e domosdoshme për zhvillimin e qëndrueshëm të Eco turizmit në rajonin ndërkufitar!

#CBC #IPA #ME #KS #EU #CZIP #KADC #GSS #ShbaPashtriku

Author:

Share This Post On