Strategjitë dhe Taktikat e Ndikimit të Industrisë së Duhanit në Politikat e Shëndetit Publik në Kosovë
Feb02

Strategjitë dhe Taktikat e Ndikimit të Industrisë së Duhanit në Politikat e Shëndetit Publik në Kosovë

PrishtinĂ«, 30 janar 2024 Raporti hulumtues ‘StrategjitĂ« dhe Taktikat e Ndikimit tĂ« IndustrisĂ« sĂ« Duhanit nĂ« Politikat e ShĂ«ndetit Publik nĂ« KosovĂ«â€ synon tĂ« paraqesĂ« strategjitĂ« e industrisĂ« sĂ« duhanit pĂ«r tĂ« influencuar politikat e shĂ«ndetit publik nĂ« KosovĂ«, dhe tĂ« identifikojĂ« aktorĂ«t kyç dhe metodat qĂ« pĂ«rdoren nga kjo industri pĂ«r tĂ« avancuar interesat e saj. NĂ«pĂ«rmjet njĂ« analize tĂ« hollĂ«sishme, raporti shpĂ«rfaq mĂ«nyrat nĂ« tĂ«...

Read More
Komuna e Prishtinës miraton Planin për Cilësinë e Ajrit
Nov30

Komuna e Prishtinës miraton Planin për Cilësinë e Ajrit

Me 30 nëntor 2023, Asambleistët e Kuvendit të Komunës së Prishtinës miratuan Planin për Cilësinë e Ajrit për periudhën 2024-2028. Pas dy vitesh punë dhe përkushtimi, ky plan paraqet një sërë masash të ndërmarra për të lehtësuar dhe parandaluar ndotjen e ajrit në Prishtinë. Rëndësia e këtij plani është e theksuar, pasi ndikon drejtpërdrejt në mbrojtjen e shëndetit publik. Ndërmarja e masave për të zvogëluar ndotjen e ajrit siguron një...

Read More
Matjet e NO2 dhe Direktiva e Re e BE-së
Nov15

Matjet e NO2 dhe Direktiva e Re e BE-së

Në organizim të organizatë Deutsche Umwelthilfe (DUH), sot u mbajt takimi mbi përvojen e disa shteteve evropiane në matjen e dikosidid të azotit (NO2) si ndotësi i ambientit dhe mbi ndryshimet që do të sjellë Direktiva e re e BE-së për Cilësinë e Ajrit të Ambientit. DUH prezentoi edhe matjet e fundit që janë bërë nga KADC në Prishtinë dhe nevojën për ngritjen e vetëdijes te popullata dhe vendimmarrësit mbi nivelin e lartë të ndotjes...

Read More
Miratohet Udhëzimi Administrativ për Vërejtjet e Kombinuara Shëndetësore
Sep19

Miratohet Udhëzimi Administrativ për Vërejtjet e Kombinuara Shëndetësore

Edhe një hap i rëndësishëm drejt përmirësimit dhe mbrojtjes së shëndetit publik. Me 21 shtator 2023, Ministri Arben Vitia ka nënshkruar Udhëzimin Administrativ për Vërejtjet e Kombinuara Shëndetësore  në paketimet e produkteve të duhanit. Me hyrjen në fuqi të këtij udhëzimi administrativ, në të gjitha paketimet e duhanit do të vendosen vërejtjet shëndetësore me fotografi dhe tekste dekurajuese për përdorimin e duhanit. Këto vërejtje...

Read More
NO2 – NjĂ« kĂ«rcĂ«nim serioz pĂ«r shĂ«ndetin e njeriut
Sep14

NO2 – NjĂ« kĂ«rcĂ«nim serioz pĂ«r shĂ«ndetin e njeriut

Qendra Kosovare për Avokim dhe Zhvillim (KADC) ka publikuar rezultatet e ndotjes së ajrit me Dioksid të Azotit (NO2) nga trafiku rrugor në komunën e Prishtinës. Gjatë një periudhe shtatë mujore, nga janari deri në korrik të vitit 2023, në 15 lokacione të ndryshme me trafikun më të dendur në Prishtinë janë matur emetimet e NO2 me mostra pasive dhe rezultatet janë krahasuar me matjet zyrtare të Institutit Hidrometeorologjik. Ndotja e...

Read More
Matja e Dioksidit të Azotiti (NO2) me Tuba Pasiv
Jan22

Matja e Dioksidit të Azotiti (NO2) me Tuba Pasiv

Ka filluar vendosja e tubave pasiv për matjen e NO2 nëpër rrugët e Prishtinës në komunën e Prishtinës së bashku me autoritetet e komunës. Matja do të bëhet gjatë tërë vitit 2023 dhe rezultatet do të krahasohen me ato zyrtare. Këto matje janë bërë nëpër qendrat më të mëdha të Evropës. Tani është radha edhe e Kosovës, konkretisht kryeqytetit për të demonstruar që ndotja e ajrit nga vrasësi i padukshëm është shumë më i madh se sa tregonë...

Read More