Më shumë sport në shkollë dhe për të gjithë nxënësit pa dallim

Më shumë sport në shkollë dhe për të gjithë nxënësit pa dallim. Kjo është kërkesë dhe nevojë e nxënësve.

Kryetari i komunës së Pejës z. Gazmend Muhaxhiri bashkë me drejtorin për kulturë, rini dhe sport z. Engelbert Zefaj dhe zyrtaren për arsim të përkushtuar në krijimin e kushteve që secili nxënës në shkollat e Pejës të ketë më shumë edukimin sportiv në shkollë.

Gjithashtu edhe drejtoresha e shkollës Dardania në Pejë znj. Drita Xharavina dhe arsimtari i edukatës fizike z. Agron Sheremeti të interesuar për më shumë edukim sportiv dhe për të gjithë nxënësit.

Vetëm me angazhim të përbashkët mund të arrijmë përfshirjen aktive të të gjithë nxënësve në aktivitetet sportive në shkollë dhe jashtë saj.

#SportinëShkolla
#SportiPërtëGjithë
#ATRC
#USAID

Author:

Share This Post On