Gjykatat janë efikase në edukimin përmes sanksionimit të shkelësive të Ligjit për Duhan
Oct24

Gjykatat janë efikase në edukimin përmes sanksionimit të shkelësive të Ligjit për Duhan

24 tetor 2015 Gjykatat janë efikase në edukimin sanksionues të shkelësive të Ligjit për Duhan Shuma e gjobave të shqiptuara për shkelësit e Ligjit për Duhan është 38 mijë e 250 euro!

Read More