FMN me udhëzim për hartim-zbatimin e politikave tatimore për duhan
Dec15

FMN me udhëzim për hartim-zbatimin e politikave tatimore për duhan

Politikat tatimore për duhan Tatimi për Duhan njihet si një situat e fitoreve të dyfishta për të gjitha vendet. Që mund t’u sigurojë vendeve një burim të qëndrueshëm të të ardhurave të qeverisë, dhe ky është një mjet efektiv për të zvogëluar përdorimin e duhanit që për “pasojë” do të përmirësojë shëndetin publik. Një shënim “‘How-To Note”, botuar së fundmi nga Fondi Monetar Ndërkombëtar ofron...

Read More