12 përfitimet e të qenit aktiv për fëmijët!
Sep05

12 përfitimet e të qenit aktiv për fëmijët!

Ndihmoni fëmijët tuaj të bëjnë jetë të shëndetshme, duke pasur jetë aktive! Tashmë që viti shkollor po fillon, është e rëndësishme që fëmijët të jenë të shëndetshëm dhe vital, e kjo mund të arrihet vetëm me të ushqyerit e shëndetshëm dhe me krijimin e shprehive për të bërë një jetë aktive. Lidhja e të mësuarit me një jetë aktvie dhe me gjërat që janë në interes të fëmijëve, i ndihmon ata të krijojnë njohuri të reja, të shoqërohen dhe...

Read More