Politikat Lokale Shëndetësore – Zbatimi i konceptit të Mjekësisë Familjare vendimtare për cilësinë e shërbimeve shëndetësore
Sep30

Politikat Lokale Shëndetësore – Zbatimi i konceptit të Mjekësisë Familjare vendimtare për cilësinë e shërbimeve shëndetësore

Në tryezën e sotme KADC prezantoi hulumtimin “Analiza e Politikave Lokale Shëndetësore në Kosovë”, në bashkëpunim me zyrën e OBSH-së. “Në hulumtim janë adresuar mangësitë e kornizës ligjore, zbatimi praktik i politikave në kujdesin primar shëndetësor, cilësia e këtyre shërbimeve si dhe janë dhënë rekomandime për eliminimin e problemeve aktuale në përmirësimin e qasjes ndaj sektorit shëndetësor. Ndersa pas finalizimit...

Read More
Koalicionin Antiduhan diskuton masat e reja kundër duhanpirjes
May11

Koalicionin Antiduhan diskuton masat e reja kundër duhanpirjes

Prishtinë, 11 maj 2016 Ministri i Shëndetësisë Imet Rrahmani, i shoqëruar nga Koordinatori Shtetëror për Kontrollin e Duhanit dhe bashkëpunëtorët, pritën sot në takim përfaqësuesit e Koaliconit Antiduhan: Shefin e Zyrës së OBSh-së në Kosovë dr. Skënder Syla dhe drejtorin ekzekutiv të KADC-së, Shkumbin Spahiu. Ishte konstatim i përbashkët se tre vjet pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, ndryshimet shëndetësore, mjedisore dhe sociale që...

Read More