Vetёdijёsimi i qytetarёve pёr mbrojtjen e tё Drejtave tё Konsumatorit

Vetёdijёsimi i qytetarёve pёr mbrojtjen e tё Drejtave tё Konsumatorit

IMG_4096

Mё 23.04.15 KADC vazhdoi mobilizimin e saj, pёr tё rritur interesin e qytetarёve nё lidhje me mbrojtjen e tё drejtave tё tyre si konsumator. Pёrmes aktivizimit vullnetarё pёr shpёrndarjen e broshuarve prej tё rinjёve, nё mёnyrё qё qytetarёt drejtёpёrdrejtё tё informohen sa ma lehtё dhe mё thjeshtё, se tё drejtat e tyre janё tё mbrojtura me ligj.

Kjo broshurё e cila u shpёrnda pёrmban tё drejtat e vetё konsumuesit, detyrat e shitёsit, kushtet e shitjes sё mallrave dhe ofrimit tё shёrbimeve si dhe ankesat e konsumatorёve ndaj shitёsve ose ofruesve tё shёrbimeve.

Qendra Kosovare pёr Avokim dhe Zhvillim (KADC) ka synuar ndёrgjegjёsimin e qytetarёve pёr tё kёrkuarё dhe pёr tё mbrojturё tё drejtat e tyre, pёrmes informimit dhe publikimit tё videoklipit informues, spotit dhe shpёrndarjes sё broshuarve. Nё mёnyrё qё zhvillimi si dhe vёtёdijёsimi tё mbёrrij direkt tek qytetarёt pёrmes formave tё ndryshme .

Finalizimi i kёtij projekti ёshtё mundёsuar nga ATRC-sё dhe USAID-i. Pёrmbajtja e broshurёs ёshtё pёrgjegjёsi e Qendrёs Kosovare pёr Avokim dhe Zhvillim (KADC) dhe nuk pasqyron doemos pikpamjet e USAID-it apo Qeverisё sё Shteteve tё Bashkuara.

 

Author:

Share This Post On