Fuqizimit i komunitetit të komunës së Istogut

#KomunaIstogut
#SportiNëShkolla

Istog, 18 maj 2018

Me Kryetarin e Komunës së Istogut z. Haki Rugova dhe nënkryetarin z. Lulzim Blakaj zhvilluam një takim konstruktiv për përfshirjen e fëmijëve dhe masovizimin e sportit në shkollat e Istogut.

Biseda ishte cilësore dhe përmbajtësore, vet kryetari si i ri kishte qenë basketbollist i dalluar dhe së fundi ka kontribuar në zhvillimin e infrastrukturës për ecjen në bjeshkët e Istogut dhe paraglajdingun.

Komuna zhvillohet përmes fuqizimit të komunitetit dhe angazhimit të rinisë sonë, kreativitetit dhe inovacionit. Zbatimi përkrahet nga USAID përmes ATRC.

#SportiperteGjithe
#SportiNëShkolla
#SportiNeIstog
#USAIDKosovo
#ATRC

Author:

Share This Post On