Strategjitë dhe Taktikat e Ndikimit të Industrisë së Duhanit në Politikat e Shëndetit Publik në Kosovë
Feb02

Strategjitë dhe Taktikat e Ndikimit të Industrisë së Duhanit në Politikat e Shëndetit Publik në Kosovë

PrishtinĂ«, 30 janar 2024 Raporti hulumtues ‘StrategjitĂ« dhe Taktikat e Ndikimit tĂ« IndustrisĂ« sĂ« Duhanit nĂ« Politikat e ShĂ«ndetit Publik nĂ« KosovĂ«â€ synon tĂ« paraqesĂ« strategjitĂ« e industrisĂ« sĂ« duhanit pĂ«r tĂ« influencuar politikat e shĂ«ndetit publik nĂ« KosovĂ«, dhe tĂ« identifikojĂ« aktorĂ«t kyç dhe metodat qĂ« pĂ«rdoren nga kjo industri pĂ«r tĂ« avancuar interesat e saj. NĂ«pĂ«rmjet njĂ« analize tĂ« hollĂ«sishme, raporti shpĂ«rfaq mĂ«nyrat nĂ« tĂ«...

Read More
Komuna e Prishtinës miraton Planin për Cilësinë e Ajrit
Nov30

Komuna e Prishtinës miraton Planin për Cilësinë e Ajrit

Me 30 nëntor 2023, Asambleistët e Kuvendit të Komunës së Prishtinës miratuan Planin për Cilësinë e Ajrit për periudhën 2024-2028. Pas dy vitesh punë dhe përkushtimi, ky plan paraqet një sërë masash të ndërmarra për të lehtësuar dhe parandaluar ndotjen e ajrit në Prishtinë. Rëndësia e këtij plani është e theksuar, pasi ndikon drejtpërdrejt në mbrojtjen e shëndetit publik. Ndërmarja e masave për të zvogëluar ndotjen e ajrit siguron një...

Read More
Matjet e NO2 dhe Direktiva e Re e BE-së
Nov15

Matjet e NO2 dhe Direktiva e Re e BE-së

Në organizim të organizatë Deutsche Umwelthilfe (DUH), sot u mbajt takimi mbi përvojen e disa shteteve evropiane në matjen e dikosidid të azotit (NO2) si ndotësi i ambientit dhe mbi ndryshimet që do të sjellë Direktiva e re e BE-së për Cilësinë e Ajrit të Ambientit. DUH prezentoi edhe matjet e fundit që janë bërë nga KADC në Prishtinë dhe nevojën për ngritjen e vetëdijes te popullata dhe vendimmarrësit mbi nivelin e lartë të ndotjes...

Read More
Miratohet Udhëzimi Administrativ për Vërejtjet e Kombinuara Shëndetësore
Sep19

Miratohet Udhëzimi Administrativ për Vërejtjet e Kombinuara Shëndetësore

Edhe një hap i rëndësishëm drejt përmirësimit dhe mbrojtjes së shëndetit publik. Me 21 shtator 2023, Ministri Arben Vitia ka nënshkruar Udhëzimin Administrativ për Vërejtjet e Kombinuara Shëndetësore  në paketimet e produkteve të duhanit. Me hyrjen në fuqi të këtij udhëzimi administrativ, në të gjitha paketimet e duhanit do të vendosen vërejtjet shëndetësore me fotografi dhe tekste dekurajuese për përdorimin e duhanit. Këto vërejtje...

Read More
NO2 – NjĂ« kĂ«rcĂ«nim serioz pĂ«r shĂ«ndetin e njeriut
Sep14

NO2 – NjĂ« kĂ«rcĂ«nim serioz pĂ«r shĂ«ndetin e njeriut

Qendra Kosovare për Avokim dhe Zhvillim (KADC) ka publikuar rezultatet e ndotjes së ajrit me Dioksid të Azotit (NO2) nga trafiku rrugor në komunën e Prishtinës. Gjatë një periudhe shtatë mujore, nga janari deri në korrik të vitit 2023, në 15 lokacione të ndryshme me trafikun më të dendur në Prishtinë janë matur emetimet e NO2 me mostra pasive dhe rezultatet janë krahasuar me matjet zyrtare të Institutit Hidrometeorologjik. Ndotja e...

Read More