Prezentohet Plani i Cilësisë së Ajrit për Komunën e Prishtinës
Oct13

Prezentohet Plani i Cilësisë së Ajrit për Komunën e Prishtinës

KADC prezentoi sot draft Planin e Cilësisë së Ajrit për komunën e Prishtinës në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinorë dhe Infrastrukturës ku ishin present Udhëheqësja e Divizionit për Mbrojtje nga Ndotja Industriale dhe përfaqësuesit e JICA. Plani i Cilësisë së Ajrit për komunën e Prishtinës përveç që paraqet gjendjen faktike përfshinë edhe masat që duhen të ndërmerren për mbrojtjen efektive të ajrit nga ndotja e ajrit.  KADC...

Read More
Mbrojtja e Ajrit nga Ndotja
Feb03

Mbrojtja e Ajrit nga Ndotja

Për shumë vite kemi folur dhe debatuar për nevojën e mbrojtjes së ajrit nga ndotja dhe dëshirën tonë publike e institucionale për ta përmirësuar. Komisioni për hartim në drejtim të komunës së Prishtinës në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, Agjensionin për mbrojtjen e mjedisit, Institutin e Shëndetit Publik, KADC-në dhe Deutsche Umwelthilfe trajtuan zhvillimin e Planit të Cilësisë së Ajrit për Prishtinën. Zhvillimi i Planit për...

Read More
Rritet pakënaqësia dhe presioni i qytetarëve me mos zbatimin dhe shkeljen e Ligjit 
Jan21

Rritet pakënaqësia dhe presioni i qytetarëve me mos zbatimin dhe shkeljen e Ligjit 

Pakënaqësia dhe presioni i qytetarëve me mos zbatimin dhe shkeljen e Ligjit nga duhanpirësit dhe menaxherët e kafiterive është rritur!  Në pothuajse të gjithë sektorët tjerë mbrohet shëndeti nga duhanpirja pasive përveç se në sektorin e gastronomisë.  Sot kur për zbatimin e Ligjit dhe kundër duhanpirjes në vendet publike janë të rreshtuar Presidentja, Kryeministri, Ministri i Shëndetësisë dhe zv. Ministrat, më shumë se kurrë më parë...

Read More
Plani i Cilësisë së Ajrit në Prishtinë
Nov08

Plani i Cilësisë së Ajrit në Prishtinë

Me zbatimin e planit parashihen një sërë masash për mbrojtjen e cilësisë së ajrit dhe ngritjen e vetëdijes mbi nevojën për ruajtjen dhe përmirësimin e cilësisë së ajrit! Takimi me grupin punues mbi planin e veprimit të cilësisë së ajrit në Komunën e...

Read More
FotografitĂ« nĂ« paketimet e duhanitïżŒ
Oct21

FotografitĂ« nĂ« paketimet e duhanitïżŒ

Vënia në zbatim e udhëzimit administrativ që rregullon vendosjen e fotografive në produktet/paketimet e duhanit është e domosdoshme. Grupi punues nga ministria e shëndetësisë dhe koordinatori shtetëror për kontrollin e duhanit dr. Faik Hoti....

Read More